BAR - VINNYTSIA

БАР - ВІННИЦЯ 2

Route № 244

Regularity: 100%
Carrier: VINPASTRANS

Start of trip:
19:20 BAR
19:24 19:25 IVANIVTSI#
5.0 km 4.50 ₴
19:32 19:33 VASIUTYNTSI#
12.0 km 13.40 ₴
19:35 19:36 LUKA BARSKA# 15.0 km 15.60 ₴
19:40 19:41 ROZHEPY# 19.0 km 20.00 ₴
19:45 19:46 SERBYNIVTSI+ 24.0 km 26.70 ₴
19:51 19:52 LOPATYNTSI+ 30.0 km 33.40 ₴
19:53 19:54 MARTYNIVKA(VIN.)+ 32.0 km 35.60 ₴
19:55 19:56 BILYKIVTSI+ 34.0 km 37.80 ₴
19:59 20:00 BRAILOV + 39.0 km 42.30 ₴
20:03 20:04 LIUDAVKA# 43.0 km 46.70 ₴
20:07 20:08 PULTIVTSI# 48.0 km 53.40 ₴
20:25 VINNYTSIA 2 66.0 km 72.30 ₴
State of Oct. 20, 2020, 7:40 p.m. from server "BAR"