BAR - TROSTIANETS'

БАР - ТРОСТЯНЕЦЬ

Route № 1306

Regularity: 75%
Carrier: FOP PODOLIAK I.A.

18:00 BAR
18:34 18:35 KOPAIHOROD
28.0 km 31.20 ₴
18:54 18:55 RUDANSKE#
44.0 km 49.00 ₴
19:10 19:15 SHARHOROD
59.0 km 63.40 ₴
19:23 19:24 DEREVIANKY#
67.0 km 72.30 ₴
19:25 19:26 KHUTIR ROLIA#
68.0 km 76.80 ₴
19:35 19:36 KHOMENKY
72.0 km 81.20 ₴
19:41 19:43 DZHURYN
77.0 km 85.70 ₴
20:02 20:03 RAKHNY
96.0 km 107.90 ₴
20:14 20:15 SHPYKIV
104.0 km 118.45 ₴
20:50 21:00 TULCHYN
137.0 km 150.20 ₴
21:14 21:15 KYRNASIVKA
151.0 km 172.40 ₴
21:24 21:25 KAPUSTIANY
159.0 km 172.40 ₴
21:40 TROSTIANETS
174.0 km 194.70 ₴
State of Oct. 21, 2020, 7:40 a.m. from server "BAR"