ZAPORОZHIA - OBITOCHNE

ЗАПОРІЖЖЯ АС-1 - ОБІТОЧНЕ ЧР

Route № 3366(324003366)

reliable route Regularity: 97%
Carrier: 316

Start of trip:
09:00 ZAPORIZHZHIA AS-1
09:35 09:40 VASYLIVKA AS 51.0 km 50.08 ₴
10:15 10:20 TOKMAK AS 92.0 km 93.15 ₴
10:42 10:43 OCHERETUVATE TKM 114.0 km 115.19 ₴
10:53 10:54 NOVOMYKHAILIVKA CHR 124.0 km 125.21 ₴
11:01 11:02 PETROPAVLIVKA CHRN 131.0 km 135.22 ₴
11:04 11:05 KRYZHCHENE CHRN 133.0 km 135.22 ₴
11:10 11:11 NOVOKAZANKUVATE CHR 138.0 km 135.22 ₴
11:17 11:18 NOVOPOLTAVKA CHR 144.0 km 145.24 ₴
11:30 11:35 CHERNIHIVKA AS 153.0 km 155.26 ₴
11:42 11:43 VERKHNII TOKMAK ST CH 160.0 km 155.26 ₴
11:49 11:50 VERKHNII TOKMAK CHRN 166.0 km 165.28 ₴
11:56 11:57 SALTYCHIIA POV CHRN 172.0 km 175.29 ₴
12:00 OBITOCHNE CHR 174.0 km 175.29 ₴
Promo & information sticker/card of this route State of Sept. 21, 2021, 2:21 p.m. from server "ZAPORIZHZHIA AS-1" 230100