TERNOPIL' - CHORTKIV

ТЕРНОПІЛЬ АВ - ЧОРТКІВ

Route № 350В

reliable route Regularity: 100%
Carrier: CHORTKIVSKE ATP 16142 TOV

Start of trip:
11:10 TERNOPIL AV
11:40 11:41 DRUZHBA 23.0 km 26.40 ₴
11:46 11:47 KROVYNKA 27.0 km 31.20 ₴
11:55 12:05 TEREBOVLIA 33.0 km 38.50 ₴
12:23 12:24 PIDHAICHYKY/TEREB/ 44.0 km 52.90 ₴
12:28 12:29 DOLYNA/TEREB/ 47.0 km 55.30 ₴
12:45 12:50 BUDANIV 55.0 km 63.70 ₴
12:56 12:57 VERBIVTSI 59.0 km 68.50 ₴
13:07 13:08 KOSIV/CHORTK/# 67.0 km 78.10 ₴
13:15 13:16 RYDODUBY 72.0 km 87.70 ₴
13:20 13:21 BILOBOZHNYTSIA 75.0 km 87.70 ₴
13:40 CHORTKIV 87.0 km 102.10 ₴
Promo & information sticker/card of this route State of May 28, 2023, 12:44 a.m. from server "TERNOPIL AV" 610100