LYBERETS - RAKHIV

ЛІБЕРЕЦЬ: Ліберець автовокзал, п - РАХІВ: Рахів автовокзал

Route № 309

reliable route Regularity: 99%
Carrier: Nicolo s.r.o.

Start of trip:
12:30 LIBERETs: Liberets avtovokzal, p
14:50 15:00 MLADA-BOLESLAV: Mlada-Bo?leslav
151.7 km
15:45 16:00 PRAHA: AV Florents
200.4 km
19:00 19:10 BRNO: Brno, AS «Zvonarka»
395.4 km
21:00 21:10 BRATISLAVA: Bratyslava
514.6 km
03:00 03:30 ChOP: Chop KPP
893.7 km
05:25 05:30 UZhHOROD: Uzhhorod 1018.3 km 1200.00 ₴
05:55 06:00 MUKAChEVE: Mukacheve AS 1045.4 km 1200.00 ₴
06:10 06:15 SILTSE (ZAKARPATSKA OBL.): AS S 1056.2 km 1200.00 ₴
06:25 06:30 IRShAVA: AS Irshava 1067.1 km 1200.00 ₴
06:55 07:00 KhUST: Khust AS 1094.2 km 1300.00 ₴
07:25 07:30 TIaChIV: Tiachiv AS 1121.2 km 1300.00 ₴
07:55 08:00 VELYKYI BYChKIV: Avtostantsiia 1148.3 km 1300.00 ₴
09:00 RAKhIV: Rakhiv avtovokzal 1213.3 km 1300.00 ₴
Promo & information sticker/card of this route State of April 23, 2021, 12:45 p.m. from server "ПрАТ “ЗАКАРПАТАВТОТРАНС”" 009305