KROPYVNYTSKYI - ZAVALLIA

КРОПИВНИЦЬКИЙ - ЗАВАЛЛЯ#

Route № 075А

reliable route Rating: 4.2 ()
Regularity: 97%
Carrier: KUZMENKO N.A PP

Start of trip:
15:00 KROPYVNYTSKYI
17:00 17:00 NOVOARKHANHELSK+
128.0 km 200.00 ₴
17:30 17:30 PIDVYSOKE# 143.0 km 280.00 ₴
17:45 18:00 PEREHONIVKA# 158.0 km 320.00 ₴
18:27 18:28 HOLOVANIVSK 184.0 km 350.00 ₴
18:55 18:56 BLAHOVISHCHENSKE 205.0 km 400.00 ₴
19:30 19:31 KHASHCHUVATE 232.0 km 450.00 ₴
19:43 19:46 HAIVORON 241.0 km 450.00 ₴
20:12 ZAVALLIA# 262.0 km 450.00 ₴
Reviews of route 075А "KROPYVNYTSKYI - ZAVALLIA" you can read here Promo & information sticker/card of this route State of Dec. 1, 2023, 1:10 a.m. from server "KROPYVNYTSKYI" 350100