VERKHOVYNA - IVANO-FRANKОVS'K

ВЕРХОВИНА - ІВ.ФРАНКІВСЬК-1

Route № 97ВК

Regularity: 100%
Carrier: KOLOMYISKE ATP TDV

Start of trip:
06:00 VERKHOVYNA
06:18 06:19 V.YASENIV#
06:43 06:44 YAVORIV#
06:54 06:55 SOKOLIVKA
07:10 07:15 KOSIV
07:35 07:40 ROZHNIV#
07:52 07:53 TROSTIANETS#
08:01 08:02 ILLINTSI#
08:10 08:15 ZABOLOTIV#
08:40 09:00 KOLOMYIA
09:14 09:15 L.SLOBIDKA#
14.0 km 13.12 ₴
09:24 09:25 L.KHLIBYCHYN# 22.0 km 20.55 ₴
09:35 09:36 OTYNIIA# 31.0 km 27.98 ₴
09:57 09:58 KHOMIAKIVKA# 49.0 km 44.87 ₴
10:03 10:04 TYSMENYTSIA# 54.4 km 49.55 ₴
10:20 IV.FRANKIVSK-1 65.0 km 60.74 ₴
State of Oct. 22, 2020, 3:18 a.m. from server "KOLOMYIA"