KOSMACH - IVANO-FRANKОVS'K

КОСМАЧ# - ІВ.ФРАНКІВСЬК-1

Route № 95ВК

Regularity: 100%
Carrier: KOLOMYISKE ATP TDV

Start of trip:
07:15 KOSMACH#
07:34 07:35 SHESHORY#
07:50 07:51 PISTYN#
08:05 08:10 YABLUNIV#
08:40 08:50 KOLOMYIA
09:01 09:02 RAKIVCHYK#
11.0 km 9.36 ₴
09:05 09:06 L.SLOBIDKA#
14.0 km 13.12 ₴
09:13 09:14 CHEREMKHIV# 21.0 km 18.72 ₴
09:16 09:17 L.KHLIBYCHYN# 22.0 km 20.55 ₴
09:21 09:22 HLYBOKA# 26.0 km 24.32 ₴
09:27 09:28 OTYNIIA# 31.0 km 27.98 ₴
09:33 09:34 ST KRYVOTULY# 37.0 km 33.58 ₴
09:38 09:39 ODAI(K)# 41.0 km 37.34 ₴
09:43 09:44 MARKIVTSI# 45.0 km 41.10 ₴
09:48 09:49 KHOMIAKIVKA# 49.0 km 44.87 ₴
09:54 09:55 TYSMENYTSIA# 54.4 km 49.55 ₴
10:12 IV.FRANKIVSK-1 65.0 km 60.74 ₴
State of Oct. 22, 2020, 3:18 a.m. from server "KOLOMYIA"