KOLOMYIA - IVANO-FRANKОVS'K

КОЛОМИЯ - ІВ.ФРАНКІВСЬК-1

Route № 92ВК

Regularity: 74%
Carrier: BODRUH M.V. (FOP)

13:50 KOLOMYIA
14:01 14:02 RAKIVCHYK#
11.0 km 8.73 ₴
14:05 14:06 L.SLOBIDKA#
14.0 km 12.23 ₴
14:13 14:14 CHEREMKHIV#
21.0 km 17.46 ₴
14:16 14:17 L.KHLIBYCHYN#
22.0 km 19.21 ₴
14:21 14:22 HLYBOKA#
26.0 km 22.70 ₴
14:27 14:28 OTYNIIA#
31.0 km 26.29 ₴
14:33 14:34 ST KRYVOTULY#
37.0 km 31.43 ₴
14:38 14:39 ODAI(K)#
41.0 km 35.02 ₴
14:43 14:44 MARKIVTSI#
45.0 km 38.51 ₴
14:48 14:49 KHOMIAKIVKA#
49.0 km 41.90 ₴
14:54 14:55 TYSMENYTSIA#
54.4 km 46.32 ₴
15:12 IV.FRANKIVSK-1
65.0 km 56.79 ₴
State of Oct. 25, 2020, 3:18 a.m. from server "KOLOMYIA"