KRIVA - UZHGOROD

КРИВА# - УЖГОРОД

Route № 86МНЗВ

Regularity: 93%
Carrier: ARENA ATP

Start of trip:
04:00 KRYVA#
04:20 04:30 KRYVA KPP#
04:30 04:40 MAMALYHA KPP#
05:40 06:00 CHERNIVTSI
07:30 07:40 KOLOMYIA
08:30 08:40 YAREMCHA 48.0 km 45.00 ₴
09:40 09:50 YASINIA 99.0 km 85.00 ₴
10:50 11:00 RAKHIV 130.0 km 110.00 ₴
11:55 12:00 VELYKYI BYCHKIV 183.0 km 165.00 ₴
12:15 12:25 SOLOTVYNO 195.0 km 175.00 ₴
13:00 13:10 TIACHIV 222.0 km 190.00 ₴
13:40 13:45 KHUST 251.0 km 220.00 ₴
14:20 14:25 SILTSE 286.0 km 250.00 ₴
15:00 15:10 MUKACHEVO 321.0 km 285.00 ₴
16:00 UZHHOROD 362.0 km 320.00 ₴
State of Oct. 21, 2020, 3:18 p.m. from server "KOLOMYIA"