UZHGOROD - KRIVA

УЖГОРОД - КРИВА#

Route № 86МН

Regularity: 14%
Carrier: ARENA ATP

04:30 UZHHOROD
05:10 05:20 MUKACHEVO
06:05 06:10 SILTSE
06:50 07:00 KHUST
07:30 07:40 TIACHIV
08:05 08:15 SOLOTVYNO
08:30 08:35 VELYKYI BYCHKIV
09:30 09:40 RAKHIV
10:40 10:50 YASINIA
11:50 12:00 YAREMCHA
12:50 12:55 KOLOMYIA
14:25 14:40 CHERNIVTSI
30.0 km 80.00 ₴
15:40 16:00 MAMALYHA KPP#
65.0 km
16:00 16:20 KRYVA KPP#
66.0 km
16:50 KRYVA#
71.0 km
State of Oct. 22, 2020, 3:18 a.m. from server "KOLOMYIA"