SEREDNII BEREZIV - IVANO-FRANKОVS'K

С.БЕРЕЗІВ# - ІВ.ФРАНКІВСЬК-1

Route № 84ВК

Regularity: 58%
Carrier: BODRUH M.V. (FOP)

08:00 S.BEREZIV#
08:20 08:25 YABLUNIV#
08:50 09:25 KOLOMYIA
09:36 09:37 RAKIVCHYK#
11.0 km 10.11 ₴
09:40 09:41 L.SLOBIDKA#
14.0 km 14.15 ₴
09:48 09:49 CHEREMKHIV#
21.0 km 20.22 ₴
09:51 09:52 L.KHLIBYCHYN#
22.0 km 22.24 ₴
09:56 09:57 HLYBOKA#
26.0 km 26.28 ₴
10:02 10:03 OTYNIIA#
31.0 km 30.33 ₴
10:08 10:09 ST KRYVOTULY#
37.0 km 36.30 ₴
10:13 10:14 ODAI(K)#
41.0 km 40.34 ₴
10:18 10:19 MARKIVTSI#
45.0 km 44.38 ₴
10:23 10:24 KHOMIAKIVKA#
49.0 km 48.53 ₴
10:29 10:30 TYSMENYTSIA#
54.4 km 53.58 ₴
10:47 IV.FRANKIVSK-1
65.0 km 65.62 ₴
State of Oct. 19, 2020, 3:18 p.m. from server "KOLOMYIA"