KOLOMYIA - DZHURKIV

КОЛОМИЯ - ДЖУРКІВ#

Route № 752ПРБ

Regularity: 100%
Carrier: KOVALSKYI V.S.(FOP)

Start of trip:
12:15 KOLOMYIA
12:30 12:31 PIADYKY#
7.1 km 6.63 ₴
12:38 12:39 HODY-DOBROVIDKA#
11.7 km 11.03 ₴
12:46 12:47 TURKA# 16.2 km 15.55 ₴
12:56 12:57 PYSHCHASHCHE# 21.0 km 19.87 ₴
13:06 DZHURKIV# 25.3 km 24.38 ₴
State of Oct. 24, 2020, 3:18 a.m. from server "KOLOMYIA"