IVANO-FRANKОVS'K - VERKHOVYNA

ІВ.ФРАНКІВСЬК-1 - ВЕРХОВИНА

Route № 69ВІФ1

Regularity: 84%
Carrier: BARAN V.V. (FOP)

Start of trip:
12:20 IV.FRANKIVSK-1
12:37 12:38 TYSMENYTSIA#
12:48 12:49 KHOMIAKIVKA#
13:11 13:12 OTYNIIA#
13:22 13:23 L.KHLIBYCHYN#
13:33 13:34 L.SLOBIDKA#
13:45 13:50 KOLOMYIA
14:25 14:30 ZABOLOTIV# 22.0 km 20.55 ₴
14:55 15:00 ROZHNIV# 38.0 km 35.51 ₴
15:10 15:15 KOSIV 50.0 km 46.70 ₴
15:40 15:41 SOKOLIVKA# 58.0 km 53.31 ₴
15:51 16:05 YAVORIV# 62.0 km 56.98 ₴
16:29 16:30 V.YASENIV# 76.0 km 71.93 ₴
16:48 VERKHOVYNA 86.0 km 79.46 ₴
State of Oct. 22, 2020, 3:18 a.m. from server "KOLOMYIA"