KOLOMYIA - KOSIV

КОЛОМИЯ - КОСІВ

Route № 6ПР

Regularity: 90%
Carrier: OSTAPA V.M. (FOP)

Start of trip:
08:10 KOLOMYIA
08:35 08:40 ZABOLOTIV# 22.0 km 21.81 ₴
08:49 08:50 ILLINTSI# 27.0 km 26.59 ₴
08:59 09:00 TROSTIANETS# 32.0 km 31.37 ₴
09:10 09:15 ROZHNIV# 38.0 km 36.15 ₴
09:35 KOSIV 50.0 km 45.91 ₴
State of Oct. 21, 2020, 3:18 a.m. from server "KOLOMYIA"