KAM'IANETS'-PODIL'S'KYI - PL'ZEN'

КАМ.ПОДІЛЬСЬКИЙ - ПЛЗЕНЬ

Route № 58МН

Regularity: 0%
Carrier: BAS TRANS INTERNESHL

06:15 KAM.PODILSKYI
08:30 09:00 CHERNIVTSI
09:25 09:30 SNIATYN
09:50 09:55 HORODENKA
10:25 10:30 KOLOMYIA
11:45 12:00 IV.FRANKIVSK-2
59.0 km
12:40 12:45 KALUSH
90.0 km
13:25 13:30 DOLYNA
122.0 km
14:20 14:25 STRYI
148.0 km
15:20 15:30 LVIV AV
213.0 km
17:00 18:00 KRAKIVETS
243.0 km
17:00 18:00 KORCHOVA P/P#
285.0 km
22:20 22:30 KRAKIV
329.0 km 1100.00 ₴
23:50 00:00 KATOVITSE
344.0 km 1100.00 ₴
00:25 00:30 HOZHYCHKI#
664.0 km
00:45 00:50 VERNOVITSE#
665.0 km
01:20 01:30 OSTRAVA
691.0 km 1500.00 ₴
04:35 04:40 BRNO AV ZVONARKA
864.0 km 1600.00 ₴
07:40 07:50 PRAHA AV FLORENS
980.0 km 1600.00 ₴
09:50 PLZEN
1074.0 km 2000.00 ₴
State of Oct. 22, 2020, 3:18 a.m. from server "KOLOMYIA"