KOLOMYIA - DOBROTIV

КОЛОМИЯ - ДОБРОТІВ#

Route № 571ПРА

Regularity: 0%
Carrier: HARAT R.M. (FOP)

08:15 KOLOMYIA
08:31 08:32 TOVMACHYK#
12.8 km 12.05 ₴
08:35 08:36 IVANIVTSI K#
15.2 km 16.83 ₴
08:42 08:43 SADZHAVKA#
19.7 km 16.83 ₴
08:48 08:49 LANCHYN#
23.3 km 21.81 ₴
08:56 DOBROTIV#
27.7 km 26.59 ₴
State of Oct. 27, 2020, 3:18 a.m. from server "KOLOMYIA"