KOLOMYIA - DOBROTIV

КОЛОМИЯ - ДОБРОТІВ#

Route № 571ПР

Regularity: 85%
Carrier: HARAT R.M. (FOP)

Start of trip:
06:45 KOLOMYIA
07:01 07:02 TOVMACHYK#
12.8 km 12.05 ₴
07:05 07:06 IVANIVTSI K# 15.2 km 16.83 ₴
07:12 07:13 SADZHAVKA# 19.7 km 16.83 ₴
07:18 07:19 LANCHYN# 23.3 km 21.81 ₴
07:25 DOBROTIV# 27.7 km 26.59 ₴
State of Oct. 26, 2020, 3:18 p.m. from server "KOLOMYIA"