KOLOMYIA - DOBROTIV

КОЛОМИЯ - ДОБРОТІВ#

Route № 570ПРБ

Regularity: 96%
Carrier: HARAT R.M. (FOP)

Start of trip:
13:45 KOLOMYIA
14:01 14:02 TOVMACHYK#
12.8 km 12.05 ₴
14:05 14:06 IVANIVTSI K# 15.2 km 16.83 ₴
14:12 14:13 SADZHAVKA# 19.7 km 16.83 ₴
14:18 14:19 LANCHYN# 23.3 km 21.81 ₴
14:26 DOBROTIV# 27.7 km 26.59 ₴
State of Oct. 24, 2020, 3:18 a.m. from server "KOLOMYIA"