KAM'IANETS'-PODIL'S'KYI - SWINOUJS'CIE

КАМ.ПОДІЛЬСЬКИЙ - СВІНОУЙСЬЦЕ

Route № 57МН

Regularity: 100%
Carrier: TUR-TRAS-R TOV

Start of trip:
09:00 KAM.PODILSKYI
09:30 09:35 KHOTYN
10:40 11:00 CHERNIVTSI
11:50 12:00 SNIATYN
12:50 13:00 KOLOMYIA
14:00 14:30 IV.FRANKIVSK-2 58.0 km 100.00 ₴
15:10 15:15 KALUSH 89.0 km 100.00 ₴
15:45 15:50 DOLYNA 124.0 km 100.00 ₴
16:50 17:05 STRYI 165.0 km 200.00 ₴
18:00 18:20 LVIV AV 235.0 km 200.00 ₴
19:00 19:30 LVIV 8 242.0 km 200.00 ₴
21:00 22:00 RAVA-RUSKA
322.0 km
21:00 22:00 HREBENE P/P#
323.0 km
04:10 04:30 VARSHAVA 651.0 km 800.00 ₴
06:20 06:30 LODZ 788.0 km 900.00 ₴
09:05 09:10 POZNAN 992.0 km 1100.00 ₴
10:35 10:40 SVEBODZYN 1104.0 km 1150.00 ₴
11:30 11:35 HOZHUV VELKOPOLSKYI 1274.0 km 1200.00 ₴
13:00 13:10 SHCHETSYN 1379.0 km 1300.00 ₴
13:50 14:00 HOLENIUV 1416.0 km 1400.00 ₴
15:00 SVINOUISTSE 1488.0 km 1500.00 ₴
State of Oct. 24, 2020, 3:18 a.m. from server "KOLOMYIA"