KOLOMYIA - OLESCHYN

КОЛОМИЯ - ОЛЕЩИНО#

Route № 564ПР

Regularity: 96%
Carrier: VYSHYVANIUK I.S.(FOP)

Start of trip:
05:45 KOLOMYIA
05:50 05:55 KOLOMYIA(V.PETLIURY)#
3.2 km 2.21 ₴
06:04 06:05 P"YADYKY#
7.1 km 6.72 ₴
06:11 06:12 HODY-DOBROVIDKA#
11.7 km 11.13 ₴
06:20 06:21 V.KAM"YANKA# 18.3 km 15.73 ₴
06:24 06:25 SUKHARIV#
20.0 km 15.73 ₴
06:30 06:31 YAKIVKA+ 23.3 km 20.24 ₴
06:38 06:39 OBERTYN# 27.4 km 24.66 ₴
06:50 06:51 ZHUKIV# 33.5 km 29.17 ₴
06:55 OLESHCHYNO# 36.0 km 33.58 ₴
State of Oct. 27, 2020, 3:18 a.m. from server "KOLOMYIA"