KOLOMYIA - IVANO-FRANKОVS'K

КОЛОМИЯ - ІВ.ФРАНКІВСЬК-1

Route № 56ВК

Regularity: 100%
Carrier: OSTAPA V.M. (FOP)

Start of trip:
08:30 KOLOMYIA
08:44 08:45 L.SLOBIDKA#
14.0 km 14.15 ₴
08:52 08:53 CHEREMKHIV# 21.0 km 20.22 ₴
08:56 08:57 L.KHLIBYCHYN# 22.0 km 22.24 ₴
09:01 09:02 HLYBOKA# 26.0 km 26.28 ₴
09:07 09:08 OTYNIIA# 31.0 km 30.33 ₴
09:13 09:14 ST KRYVOTULY# 37.0 km 36.30 ₴
09:18 09:19 ODAI(K)# 41.0 km 40.34 ₴
09:23 09:24 MARKIVTSI# 45.0 km 44.38 ₴
09:28 09:29 KHOMIAKIVKA# 49.0 km 48.53 ₴
09:34 09:35 TYSMENYTSIA# 54.4 km 53.58 ₴
09:52 IV.FRANKIVSK-1 65.0 km 65.62 ₴
State of Oct. 23, 2020, 3:18 a.m. from server "KOLOMYIA"