KOLOMYIA - KROPYVYSCHE

КОЛОМИЯ - КРОПИВИЩЕ#

Route № 554ПРА

Regularity: 100%
Carrier: KOLOMYISKE ATP TDV

Start of trip:
11:40 KOLOMYIA
11:56 11:57 KOROLIVKA "ANNYCHKA"#
6.5 km 7.17 ₴
11:59 12:00 KORNYCH+
7.7 km 7.17 ₴
12:05 12:06 HRUSHIV+
9.5 km 7.17 ₴
12:12 12:13 TROSTIANKA#
12.4 km 11.85 ₴
12:19 12:20 PYLYPY(SHK.)# 15.8 km 16.53 ₴
12:30 KROPYVYSHCHE# 19.6 km 16.53 ₴
State of Oct. 22, 2020, 3:18 a.m. from server "KOLOMYIA"