KOLOMYIA - SEREDNII MAIDAN

КОЛОМИЯ - С.МАЙДАН#

Route № 550ПРД

Regularity: 80%
Carrier: KOLOMYISKE ATP TDV

Start of trip:
13:30 KOLOMYIA
13:45 13:46 TOVMACHYK#
12.8 km 11.85 ₴
13:49 13:50 IVANIVTSI K# 15.2 km 16.53 ₴
13:59 14:00 SADZHAVKA# 19.7 km 16.53 ₴
14:05 14:10 LANCHYN# 23.3 km 21.31 ₴
14:13 14:14 ROZDORIZHZHIA#
24.9 km 21.31 ₴
14:27 14:28 VYSHNIVTSI# 32.9 km 30.77 ₴
14:35 S.MAIDAN# 35.5 km 35.45 ₴
State of Oct. 20, 2020, 3:18 p.m. from server "KOLOMYIA"