KOLOMYIA - IVANO-FRANKОVS'K

КОЛОМИЯ - ІВ.ФРАНКІВСЬК-1

Route № 55ВК

Regularity: 71%
Carrier: OSTAPA V.M. (FOP)

05:30 KOLOMYIA
05:44 05:45 L.SLOBIDKA#
14.0 km 14.15 ₴
05:52 05:53 CHEREMKHIV#
21.0 km 20.22 ₴
05:56 05:57 L.KHLIBYCHYN#
22.0 km 22.24 ₴
06:01 06:02 HLYBOKA#
26.0 km 26.28 ₴
06:07 06:08 OTYNIIA#
31.0 km 30.33 ₴
06:13 06:14 ST KRYVOTULY#
37.0 km 36.30 ₴
06:18 06:19 ODAI(K)#
41.0 km 40.34 ₴
06:23 06:24 MARKIVTSI#
45.0 km 44.38 ₴
06:28 06:29 KHOMIAKIVKA#
49.0 km 48.53 ₴
06:34 06:35 TYSMENYTSIA#
54.4 km 53.58 ₴
06:52 IV.FRANKIVSK-1
65.0 km 65.62 ₴
State of Oct. 24, 2020, 3:18 a.m. from server "KOLOMYIA"