KOLOMYIA - NADVIRNA

КОЛОМИЯ - НАДВІРНА-1

Route № 547ПРА

Regularity: 100%
Carrier: BARAN V.V. (FOP)

Start of trip:
14:20 KOLOMYIA
14:28 14:29 SHEPARIVTSI+
6.0 km 7.17 ₴
14:32 14:33 KNIAZHDVIR+
8.1 km 7.17 ₴
14:40 14:41 TOVMACHYK#
12.8 km 11.85 ₴
14:44 14:45 IVANIVTSI K# 15.2 km 16.53 ₴
14:51 14:52 SADZHAVKA# 19.7 km 16.53 ₴
14:59 15:00 LANCHYN# 23.3 km 21.31 ₴
15:00 15:05 LANCHYN(S\H TEKH.)# 25.1 km 25.99 ₴
15:09 15:10 KRASNA(MIST)# 28.8 km 25.99 ₴
15:12 15:13 KRASNA(SHKOLA)# 30.1 km 30.77 ₴
15:27 15:28 NPZ#
40.4 km 40.13 ₴
15:30 NADVIRNA-1 41.6 km 40.13 ₴
State of Oct. 24, 2020, 3:18 a.m. from server "KOLOMYIA"