KOLOMYIA - MALYI KLIUCHIV

КОЛОМИЯ - М.КЛЮЧІВ#

Route № 541ПРЕ

Regularity: 83%
Carrier: KONOVALOV V.I.(FOP)

Start of trip:
09:15 KOLOMYIA
09:24 09:25 N.VERBIZH(MIST)#
1.6 km 2.49 ₴
09:33 09:34 SOPIV+
5.1 km 7.27 ₴
09:41 09:42 PECHENIZHYN#
10.6 km 12.05 ₴
09:57 09:58 PECHENIZHYN(KLAD.)#
13.4 km 12.05 ₴
10:01 10:02 POKHIVETS#
15.1 km 16.83 ₴
10:10 M.KLIUCHIV# 17.4 km 16.83 ₴
State of Oct. 21, 2020, 3:18 p.m. from server "KOLOMYIA"