KOLOMYIA - MALYI KLIUCHIV

КОЛОМИЯ - М.КЛЮЧІВ#

Route № 541ПРГ

Regularity: 96%
Carrier: KONOVALOV V.I.(FOP)

Start of trip:
13:30 KOLOMYIA
13:33 13:34 N.VERBIZH(MIST)#
1.6 km 2.49 ₴
13:43 13:44 SOPIV+
5.1 km 7.27 ₴
13:54 13:55 PECHENIZHYN#
10.6 km 12.05 ₴
13:59 14:00 PECHENIZHYN(KLAD.)#
13.4 km 12.05 ₴
14:04 14:05 POKHIVETS#
15.1 km 16.83 ₴
14:10 M.KLIUCHIV# 17.4 km 16.83 ₴
State of Oct. 27, 2020, 3:18 a.m. from server "KOLOMYIA"