KOLOMYIA - MALYI KLIUCHIV

КОЛОМИЯ - М.КЛЮЧІВ#

Route № 541ПРБ

Regularity: 96%
Carrier: KONOVALOV V.I.(FOP)

Start of trip:
10:40 KOLOMYIA
10:43 10:44 N.VERBIZH(MIST)#
1.6 km 2.49 ₴
10:53 10:54 SOPIV+
5.1 km 7.27 ₴
11:03 11:04 PECHENIZHYN#
10.6 km 12.05 ₴
11:08 11:09 PECHENIZHYN(KLAD.)#
13.4 km 12.05 ₴
11:12 11:13 POKHIVETS#
15.1 km 16.83 ₴
11:20 M.KLIUCHIV# 17.4 km 16.83 ₴
State of Oct. 21, 2020, 3:18 p.m. from server "KOLOMYIA"