KOLOMYIA - BOHORODYCHYN

КОЛОМИЯ - БОГОРОДИЧИН#

Route № 540ПРА

Regularity: 0%
Carrier: KOPYLTSIV M.V. (FOP)

13:00 KOLOMYIA
13:09 13:10 SHEPARIVTSI+
6.0 km 6.63 ₴
13:15 13:16 RAKIVCHYK#
11.0 km 11.03 ₴
13:21 13:22 L.SLOBIDKA#
14.0 km 11.03 ₴
13:27 13:28 CHEREMKHIV#
21.0 km 19.87 ₴
13:36 13:37 KORSHIV#
26.0 km 24.38 ₴
13:47 13:48 ZHUKOTYN#
32.0 km 28.80 ₴
13:54 13:55 MYKHALKIV#
35.0 km 28.80 ₴
14:00 BOHORODYCHYN#
38.0 km 33.21 ₴
Promo & information sticker/card of this route State of Oct. 30, 2020, 3:18 p.m. from server "KOLOMYIA" 261100