KOLOMYIA - BOHORODYCHYN

КОЛОМИЯ - БОГОРОДИЧИН#

Route № 537ПР

Regularity: 100%
Carrier: KOPYLTSIV M.V. (FOP)

Start of trip:
06:40 KOLOMYIA
06:45 06:46 SHEPARIVTSI+
6.0 km 7.27 ₴
06:54 06:55 RAKIVCHYK#
11.0 km 12.05 ₴
06:59 07:00 L.SLOBIDKA#
14.0 km 12.05 ₴
07:15 07:16 CHEREMKHIV# 21.0 km 21.81 ₴
07:21 07:22 KORSHIV# 26.0 km 26.59 ₴
07:32 07:33 ZHUKOTYN# 32.0 km 31.37 ₴
07:43 BOHORODYCHYN# 38.0 km 36.15 ₴
State of Oct. 22, 2020, 3:18 a.m. from server "KOLOMYIA"