KOLOMYIA - IVANO-FRANKОVS'K

КОЛОМИЯ - ІВ.ФРАНКІВСЬК-1

Route № 53ВК

Regularity: 77%
Carrier: BARAN V.V. (FOP)

08:22 KOLOMYIA
08:33 08:34 RAKIVCHYK#
11.0 km 10.00 ₴
08:37 08:38 L.SLOBIDKA#
14.0 km 14.04 ₴
08:45 08:46 CHEREMKHIV#
21.0 km 20.00 ₴
08:48 08:49 L.KHLIBYCHYN#
22.0 km 22.12 ₴
08:53 08:54 HLYBOKA#
26.0 km 26.06 ₴
08:59 09:00 OTYNIIA#
31.0 km 30.00 ₴
09:05 09:06 ST KRYVOTULY#
37.0 km 36.06 ₴
09:10 09:11 ODAI(K)#
41.0 km 40.10 ₴
09:15 09:16 MARKIVTSI#
45.0 km 44.04 ₴
09:20 09:21 KHOMIAKIVKA#
49.0 km 47.98 ₴
09:26 09:27 TYSMENYTSIA#
54.4 km 53.03 ₴
09:44 IV.FRANKIVSK-1
65.0 km 65.05 ₴
State of Oct. 25, 2020, 3:18 a.m. from server "KOLOMYIA"