KOLOMYIA - MYSHYN

КОЛОМИЯ - МИШИН#

Route № 512ПР

Regularity: 32%
Carrier: TRYNIAK V.M.

06:40 KOLOMYIA
06:46 06:47 N.VERBIZH#
3.5 km 2.21 ₴
06:52 06:53 V.KLIUCHIV+
7.0 km 6.72 ₴
06:58 MYSHYN#
10.1 km 11.13 ₴
State of Oct. 21, 2020, 3:18 p.m. from server "KOLOMYIA"