KOLOMYIA - TEKUCHE

КОЛОМИЯ - ТЕКУЧА(К)#

Route № 511ПРБ

Regularity: 100%
Carrier: POVSHENIUK V.I.

Start of trip:
12:00 KOLOMYIA
12:14 12:15 N.VERBIZH#
3.5 km 2.21 ₴
12:29 12:30 V.VERBIZH#
5.1 km 6.72 ₴
12:39 12:40 V.KLIUCHIV#
7.0 km 6.72 ₴
12:49 12:50 MYSHYN#
10.1 km 11.13 ₴
12:59 13:00 KOVALIVKA+
11.7 km 11.13 ₴
13:10 13:15 STOPCHATIV#
13.8 km 11.13 ₴
13:29 13:30 YABLUNIV# 16.8 km 15.73 ₴
13:39 13:40 LIUCHA# 21.4 km 20.24 ₴
13:44 13:45 N.BEREZIV# 25.1 km 24.66 ₴
14:00 TEKUCHA(K)# 30.2 km 29.17 ₴
State of Oct. 20, 2020, 3:18 p.m. from server "KOLOMYIA"