KOLOMYIA - KHYMCHYN

КОЛОМИЯ - ХІМЧИН

Route № 510ПРА

Regularity: 71%
Carrier: BARAN V.V. (FOP)

13:40 KOLOMYIA
13:54 13:55 MATIIVTSI#
11.5 km 11.19 ₴
13:58 13:59 ZAMULYNTSI#
14.1 km 13.12 ₴
14:01 14:02 SEMAKIVTSI#
15.2 km 14.96 ₴
14:05 14:06 BORSHCHIV(K)#
17.6 km 16.79 ₴
14:12 14:15 ZABOLOTIV#
22.0 km 20.55 ₴
14:22 14:23 ILLINTSI#
27.0 km 24.32 ₴
14:30 14:31 TROSTIANETS#
32.0 km 29.91 ₴
14:38 14:40 ROZHNIV#
38.0 km 35.51 ₴
14:54 14:55 KHIMCHYN(TSENTR)#
47.0 km 42.94 ₴
15:00 KHIMCHYN
51.0 km 46.70 ₴
State of Oct. 22, 2020, 3:18 a.m. from server "KOLOMYIA"