KOLOMYIA - KOSIV

КОЛОМИЯ - КОСІВ

Route № 509ПРА

Regularity: 0%
Carrier: KOLOMYISKE ATP TDV

10:50 KOLOMYIA
11:01 11:02 V.KLIUCHIV+
7.0 km 7.17 ₴
11:07 11:08 MYSHYN#
10.1 km 11.85 ₴
11:13 11:14 STOPCHATIV#
13.8 km 11.85 ₴
11:19 11:20 YABLUNIV#
16.8 km 16.53 ₴
11:27 11:28 UTOROPY#
21.2 km 21.31 ₴
11:34 11:35 PISTYN#
25.1 km 25.99 ₴
11:50 KOSIV
35.6 km 35.45 ₴
State of Oct. 22, 2020, 3:18 p.m. from server "KOLOMYIA"