KOLOMYIA - CHERNIVTSI

КОЛОМИЯ - ЧЕРНІВЦІ

Route № 497К

Regularity: 100%
Carrier: MYKYTIUK V.V.

Start of trip:
06:25 KOLOMYIA
07:15 07:20 SNIATYN 42.0 km 34.38 ₴
08:05 CHERNIVTSI 80.0 km 66.17 ₴
State of Oct. 24, 2020, 3:18 a.m. from server "KOLOMYIA"