VYZHNYTSIA - LVIV

ВИЖНИЦЯ - ЛЬВІВ АВ

Route № 379А

Regularity: 100%
Carrier: ZLAHODA MP

Start of trip:
11:45 VYZHNYTSIA
11:53 12:00 KUTY#
12:15 12:25 KOSIV
12:45 12:50 ROZHNIV#
13:15 13:20 ZABOLOTIV#
13:45 13:50 KOLOMYIA
14:30 14:35 OTYNIIA# 30.0 km 27.10 ₴
15:00 15:05 TYSMENYTSIA# 53.0 km 47.90 ₴
15:30 15:55 IV.FRANKIVSK-2 70.0 km 62.40 ₴
16:35 16:45 KALUSH 102.0 km 91.30 ₴
17:00 17:05 BROSHNIV-OSADA 114.0 km 103.90 ₴
17:30 17:35 DOLYNA 132.0 km 122.10 ₴
18:00 18:05 BOLEKHIV# 147.0 km 131.10 ₴
18:25 18:30 MORSHYN 159.0 km 140.10 ₴
18:50 19:00 STRYI 174.0 km 158.20 ₴
20:27 LVIV AV 239.0 km 212.50 ₴
State of Oct. 21, 2020, 3:18 a.m. from server "KOLOMYIA"