CHERNIVTSI - PRAHA

ЧЕРНІВЦІ - ПРАГА АВ ФЛОРЕНС

Route № 29МН

Regularity: 0%
Carrier: DENYSIVKA-PLIUS PKP

09:00 CHERNIVTSI
09:55 10:00 SNIATYN
10:20 10:25 HORODENKA
10:55 11:00 KOLOMYIA
12:10 12:25 IV.FRANKIVSK-2
55.0 km
13:10 13:15 KALUSH
86.0 km
14:00 14:05 DOLYNA
116.0 km
14:50 14:55 STRYI
195.0 km
15:50 16:00 LVIV AV
230.0 km
17:30 18:30 KRAKIVETS
295.0 km
17:30 18:30 KORCHOVA P/P#
296.0 km
19:45 19:50 ZHESHUV
391.0 km
22:55 23:00 KRAKIV
566.0 km 500.00 ₴
00:20 00:30 KATOVITSE
646.0 km 500.00 ₴
01:50 02:00 OSTRAVA
739.0 km 850.04 ₴
03:20 03:30 OLOMOUTS
830.0 km 1150.00 ₴
04:55 05:00 BRNO AV ZVONARKA
901.0 km 1200.00 ₴
08:00 PRAHA AV FLORENS
1102.0 km 1250.00 ₴
State of Oct. 27, 2020, 3:18 a.m. from server "KOLOMYIA"