KOLOMYIA - BUKOVEL' TK

КОЛОМИЯ - БУКОВЕЛЬ#

Route № 251ВК

Regularity: 97%
Carrier: KOLOMYISKE ATP TDV

Start of trip:
07:25 KOLOMYIA
07:59 08:00 LANCHYN(S\H TEKH.)# 23.3 km 22.38 ₴
08:15 08:20 DELIATYN# 36.0 km 33.58 ₴
08:35 08:40 YAREMCHA 47.0 km 42.94 ₴
08:54 08:55 MYKULYCHYN# 58.0 km 53.31 ₴
09:07 09:08 TATARIV# 68.1 km 64.50 ₴
09:20 09:21 POLIANYTSIA# 80.5 km 75.70 ₴
09:25 BUKOVEL# 83.2 km 79.46 ₴
State of Oct. 28, 2020, 3:18 a.m. from server "KOLOMYIA" 261100