CHERNIVTSI - LVIV

ЧЕРНІВЦІ - ЛЬВІВ 8

Route № 241А

Regularity: 100%
Carrier: MYKOLAIVSKE 14627 TDV

Start of trip:
08:05 CHERNIVTSI
08:30 08:35 CHERNIVTSI 3
09:20 09:25 SNIATYN
09:55 10:00 ZABOLOTIV#
10:25 10:35 KOLOMYIA
11:15 11:20 OTYNIIA# 30.0 km 24.87 ₴
12:10 13:05 IV.FRANKIVSK-2 69.0 km 57.17 ₴
13:33 13:40 HALYCH# 94.0 km 76.98 ₴
14:00 14:05 BURSHTYN 111.0 km 95.14 ₴
14:25 14:30 ROHATYN 126.0 km 103.50 ₴
14:42 14:43 CHERCHE# 133.0 km 111.76 ₴
15:41 15:42 BIBRKA# 171.0 km 144.78 ₴
16:22 16:27 LVIV AV 202.0 km 169.65 ₴
16:50 LVIV 8 212.0 km 178.00 ₴
State of Oct. 19, 2020, 3:18 p.m. from server "KOLOMYIA"