KOLOMYIA - BUKOVEL' TK

КОЛОМИЯ - БУКОВЕЛЬ#

Route № 230ВК

Regularity: 100%
Carrier: SHOVHENIUK V.D.(FOP)

Start of trip:
05:30 KOLOMYIA
06:04 06:05 LANCHYN(S\H TEKH.)# 23.3 km 22.88 ₴
06:20 06:21 DELIATYN# 36.0 km 34.38 ₴
06:36 06:40 YAREMCHA 47.0 km 43.83 ₴
06:55 06:56 MYKULYCHYN# 58.0 km 54.31 ₴
07:10 07:11 TATARIV# 68.1 km 65.80 ₴
07:25 07:26 POLIANYTSIA# 80.5 km 77.30 ₴
07:30 BUKOVEL# 83.2 km 81.06 ₴
State of Oct. 23, 2020, 3:18 a.m. from server "KOLOMYIA"