KOLOMYIA - BUKOVEL' TK

КОЛОМИЯ - БУКОВЕЛЬ#

Route № 223ВК

Regularity: 100%
Carrier: SHOVHENIUK V.D.(FOP)

Start of trip:
08:20 KOLOMYIA
08:54 08:55 LANCHYN(S\H TEKH.)# 23.3 km 22.88 ₴
09:10 09:15 DELIATYN# 36.0 km 34.38 ₴
09:30 09:35 YAREMCHA 47.0 km 43.83 ₴
09:49 09:50 MYKULYCHYN# 58.0 km 54.31 ₴
10:02 10:03 TATARIV# 68.1 km 65.80 ₴
10:15 10:16 POLIANYTSIA# 80.5 km 77.30 ₴
10:20 BUKOVEL# 83.2 km 81.06 ₴
State of Oct. 21, 2020, 3:18 p.m. from server "KOLOMYIA"