CHERNIVTSI - MOSCOW

ЧЕРНІВЦІ - МОСКВА НОВОЯСІНЬОВСК

Route № 20МН

Regularity: 100%
Carrier: AVTOKOMBINAT-1

Start of trip:
05:30 CHERNIVTSI
05:50 06:00 STOROZHYNETS
06:50 06:55 VYZHNYTSIA
07:10 07:15 KOSIV
07:50 07:55 KOLOMYIA
08:40 08:45 NADVIRNA-1
42.0 km
09:25 09:35 IV.FRANKIVSK-2
73.0 km
10:00 10:05 HALYCH#
98.0 km
10:25 10:30 BURSHTYN
117.0 km
10:50 10:55 ROHATYN
134.0 km
11:30 11:35 BEREZHANY 166.0 km 80.86 ₴
12:30 12:40 TERNOPIL 221.0 km 106.87 ₴
13:05 13:10 ZBARAZH 244.0 km 119.53 ₴
14:05 14:10 KREMENETS 299.0 km 143.76 ₴
14:50 14:55 DUBNO 337.0 km 164.72 ₴
15:40 15:50 RIVNE 382.0 km 183.02 ₴
17:30 17:35 NOVOHRAD VOLYNSKYI 460.0 km 230.76 ₴
19:00 19:10 ZHYTOMYR 501.0 km 270.97 ₴
21:10 21:20 KYIV AV 637.0 km 336.96 ₴
21:25 21:35 BACHEVSK P/P#
976.0 km
02:10 02:55 TROIEBORTNE P/P#
977.0 km
02:55 03:40 OREL
1167.0 km
09:50 10:00 TULA
1351.0 km
14:00 MOSKVA NOVOIASINOVSK 1540.0 km 1600.00 ₴
State of Oct. 24, 2020, 3:18 a.m. from server "KOLOMYIA"