KOLOMYIA - IVANO-FRANKОVS'K

КОЛОМИЯ - ІВ.ФРАНКІВСЬК-1

Route № 134ВК

Regularity: 65%
Carrier: HRAND TRANS KOMPANI

11:00 KOLOMYIA
11:11 11:12 RAKIVCHYK#
11.0 km 10.11 ₴
11:15 11:16 L.SLOBIDKA#
14.0 km 14.15 ₴
11:23 11:24 CHEREMKHIV#
21.0 km 20.22 ₴
11:25 11:26 L.KHLIBYCHYN#
22.0 km 22.24 ₴
11:30 11:31 HLYBOKA#
26.0 km 26.28 ₴
11:36 11:37 OTYNIIA#
31.0 km 30.33 ₴
11:43 11:44 ST KRYVOTULY#
37.0 km 36.30 ₴
11:48 11:49 ODAI(K)#
41.0 km 40.34 ₴
11:53 11:54 MARKIVTSI#
45.0 km 44.38 ₴
11:58 11:59 KHOMIAKIVKA#
49.0 km 48.53 ₴
12:03 12:04 TYSMENYTSIA#
54.4 km 53.58 ₴
12:20 IV.FRANKIVSK-1
65.0 km 65.62 ₴
Promo & information sticker/card of this route State of Oct. 30, 2020, 3:18 p.m. from server "KOLOMYIA" 261100