KOLOMYIA - IVANO-FRANKОVS'K

КОЛОМИЯ - ІВ.ФРАНКІВСЬК-1

Route № 120ВК

Regularity: 100%
Carrier: MALKOVYCH B.V.(FOP)

Start of trip:
11:30 KOLOMYIA
11:41 11:42 RAKIVCHYK#
11.0 km 10.11 ₴
11:45 11:46 L.SLOBIDKA#
14.0 km 14.15 ₴
11:53 11:54 CHEREMKHIV# 21.0 km 20.22 ₴
11:56 11:57 L.KHLIBYCHYN# 22.0 km 22.24 ₴
12:01 12:02 HLYBOKA# 26.0 km 26.28 ₴
12:07 12:08 OTYNIIA# 31.0 km 30.33 ₴
12:13 12:14 ST KRYVOTULY# 37.0 km 36.30 ₴
12:18 12:19 ODAI(K)# 41.0 km 40.34 ₴
12:23 12:24 MARKIVTSI# 45.0 km 44.38 ₴
12:28 12:29 KHOMIAKIVKA# 49.0 km 48.53 ₴
12:34 12:35 TYSMENYTSIA# 54.4 km 53.58 ₴
12:52 IV.FRANKIVSK-1 65.0 km 65.62 ₴
State of Oct. 23, 2020, 3:18 a.m. from server "KOLOMYIA"