KOLOMYIA - IVANO-FRANKОVS'K

КОЛОМИЯ - ІВ.ФРАНКІВСЬК-1

Route № 119ВК

Regularity: 0%
Carrier: MALKOVYCH B.V.(FOP)

09:15 KOLOMYIA
09:26 09:27 RAKIVCHYK#
11.0 km 10.11 ₴
09:30 09:31 L.SLOBIDKA#
14.0 km 14.15 ₴
09:38 09:39 CHEREMKHIV#
21.0 km 20.22 ₴
09:41 09:42 L.KHLIBYCHYN#
22.0 km 22.24 ₴
09:46 09:47 HLYBOKA#
26.0 km 26.28 ₴
09:52 09:53 OTYNIIA#
31.0 km 30.33 ₴
09:58 09:59 ST KRYVOTULY#
37.0 km 36.30 ₴
10:03 10:04 ODAI(K)#
41.0 km 40.34 ₴
10:08 10:09 MARKIVTSI#
45.0 km 44.38 ₴
10:13 10:14 KHOMIAKIVKA#
49.0 km 48.53 ₴
10:19 10:20 TYSMENYTSIA#
54.4 km 53.58 ₴
10:37 IV.FRANKIVSK-1
65.0 km 65.62 ₴
State of Oct. 24, 2020, 3:18 a.m. from server "KOLOMYIA"