KOLOMYIA - IVANO-FRANKОVS'K

КОЛОМИЯ - ІВ.ФРАНКІВСЬК-1

Route № 109ВК

Regularity: 87%
Carrier: CHYBORAK L.V. (FOP)

Start of trip:
13:10 KOLOMYIA
13:36 13:37 L.KHLIBYCHYN# 22.0 km 19.21 ₴
13:41 13:42 HLYBOKA# 26.0 km 22.70 ₴
13:47 13:48 OTYNIIA# 31.0 km 26.29 ₴
13:53 13:54 ST KRYVOTULY# 37.0 km 31.43 ₴
13:58 13:59 ODAI(K)# 41.0 km 35.02 ₴
14:03 14:04 MARKIVTSI# 45.0 km 38.51 ₴
14:08 14:09 KHOMIAKIVKA# 49.0 km 41.90 ₴
14:14 14:15 TYSMENYTSIA# 54.4 km 46.32 ₴
14:32 IV.FRANKIVSK-1 65.0 km 56.79 ₴
State of Oct. 21, 2020, 3:18 p.m. from server "KOLOMYIA"