KOVALIVKA - IVANO-FRANKОVS'K

КОВАЛІВКА - ІВ.ФРАНКІВСЬК-1

Route № 108ВК

Regularity: 87%
Carrier: CHYBORAK L.V. (FOP)

Start of trip:
06:30 KOVALIVKA
06:55 07:10 KOLOMYIA
07:36 07:37 L.KHLIBYCHYN# 22.0 km 19.21 ₴
07:41 07:42 HLYBOKA# 26.0 km 22.70 ₴
07:47 07:48 OTYNIIA# 31.0 km 26.29 ₴
07:53 07:54 ST KRYVOTULY# 37.0 km 31.43 ₴
07:58 07:59 ODAI(K)# 41.0 km 35.02 ₴
08:03 08:04 MARKIVTSI# 45.0 km 38.51 ₴
08:08 08:09 KHOMIAKIVKA# 49.0 km 41.90 ₴
08:14 08:15 TYSMENYTSIA# 54.4 km 46.32 ₴
08:32 IV.FRANKIVSK-1 65.0 km 56.79 ₴
State of Oct. 19, 2020, 3:18 p.m. from server "KOLOMYIA"