KHARKOV - KRASNOKUTS'K

ХАРКІВ Ц.РИНОК - КРАСНОКУТСЬК

Route № 1602ф

reliable route Regularity: 97%
Carrier: VIKINH-AVTO

Start of trip:
08:12 KHARKIV TS.RYNOK
09:20 09:21 SKOSOHORIVKA# 53.0 km 63.82 ₴
09:27 09:28 SUKHYNY# 58.0 km 66.21 ₴
09:41 09:41 KHRUSHCHOVAIA MYKYTIVKA# 69.0 km 83.16 ₴
09:45 09:45 PERSHOTRAVNEVE(POVOROT)# 73.0 km 87.95 ₴
09:50 09:50 MYRNE(KRASNOKUT)# 76.0 km 92.74 ₴
09:56 09:57 MURAFA# 81.0 km 97.62 ₴
10:08 10:08 KACHALIVKA# 90.0 km 107.20 ₴
10:17 KRASNOKUTSK 97.0 km 116.87 ₴
Promo & information sticker/card of this route State of Nov. 30, 2021, 11:26 a.m. from server "KHARKIV TS.RYNOK" 638000